Zuidschermer

Zuidschermer is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Alkmaar.

– T/m 1992 viel het grootste deel van het dorp onder de gemeente Akersloot (zijnde het deel met postcode 1846). Door een grenscorrectie in 1993 is Zuidschermer geheel onder de gemeente Schermer komen te vallen. Het deel met postcode 1847 viel altijd al onder de gemeente Schermer (t/m 31-7-1970 gemeente Zuid- en Noord-Schermer). In 2015 is de gemeente Schermer opgegaan in de gemeente Alkmaar.

– Onder het dorp Zuidschermer valt ook een klein deel van de buurtschap Omval (Westdijk).

Oudere vermeldingen
De huidige spelling is als één woord. Vroeger werd de naam ook wel gespeld als Zuid-Schermer. Deze spelling wordt nog incidenteel door een enkele lokale instantie gebruikt. En in het jubileumboek van de carnavalsstichting zien we een lokale firma de naam spellen als twee woorden zonder koppelteken. Maar ook dat is een ‘incident’. 1343 tsuudende van Schermer, 1840 Zuid-Schermeer, 1858 Zuid Schermer. Rond 1870 werd het dorp kennelijk ook Zuiderschooltje genoemd. “Deze naam is afkomstig van vroegeren tijd, toen kerk en school onder één dak waren.”

Naamsverklaring
Samenstelling van zuid ‘zuidelijk gelegen’ en Schermer (aanvankelijk een watergebied, thans polder, waarvoor zie Schermerhorn en Grootschermer). De oude vorm betreft slechts de geografische locatie ten zuiden, de huidige nederzetting dateert van na de droogmaking van de Schermer.(2)

Ligging
– Zuidschermer ligt ZZO van Alkmaar, NO van Akersloot, in het ZW van de Schermer. Het dorp heeft een compacte kern (rond de splitsing Zuidervaart – Driehuizerweg) met een groot buitengebied. Het dorpsgebied grenst in het Z en W aan de N244 (Zuiddijk resp. Westdijk) en in het N aan de N243 (Noordervaart).

– Het kruispuntdorp Zuidschermer ligt aan de Zuidervaart ter plaatse van de kruising met de Driehuizerweg. De Zuidervaart vormt de hoofddrager van de kern. De ontsluiting van de langsgelegen panden gebeurt veelal individueel en in alle gevallen met bruggen over de aan de landzijde van de Zuidervaart gelegen sloot. De bebouwing bevindt zich voornamelijk aan de westzijde van de Zuidervaart. Aan de oostzijde ligt een klein woonbuurtje achter het ‘zwarte kerkje’ en het daarnaast gelegen schoolgebouw. In de westelijke wand bepalen met name de kerk, een school en een horecabedrijf het beeld. Dit centrum vormt met zijn typerende architectuur, grotere samengestelde bouwvolumes samen met de buitenruimte een herkenbaar ensemble.

Bron; plaatsengids.nl

1
Aantal inwoners
Menu