PRIVACY VERKLARING / AVG

HOE WIJ OMGAAN MET UW GEGEVENS

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en gegevensbescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Op deze pagina geven wij aan hoe wij hiermee om gaan. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

Identiteit
Het project Thuisblijvers is een initiatief van auteurs gerechtigde fotograaf Rick Akkerman en is uitgezet onder de vleugels van Stichting Hollandse Luchten.

Oprichting Thuisblijvers 2021

Postadres:

Stichting Hollandse Luchten
Museumstraat 1
1811 PB Alkmaar
KvK: 70497214
www.hollandseluchten.org

Postadres:

Rick Akkerman Fotografie
Uitenboschstraat 93
1813 TG Alkmaar
KvK: 37143349
www.rickakkerman.nl

Zorgvuldige omgang met uw gegevens
Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandelen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris
Gegevens die verzameld worden voor, tijdens en na het project Thuisblijvers kunnen zijn: interviews, verhalen, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, leeftijd, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email adres(sen), websites, data laatste contact, online reacties, onze email wisseling.

Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop wij uw gegevens opslaan zijn die van ‘Toestemming’, ‘Uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’:

Toestemming: door het deelnemen en meewerken aan het project Thuisblijvers geeft u volledige toestemming foto/video -beelden, portretten, verhalen en quotes die in dit kader gemaakt worden, te gebruiken en openbaar te maken op de website www.thuisblijvers.com, andere online/offline platformen, sociale media en exposities ter ondersteuning en promotie van het project Thuisblijvers.

Uitvoering van een opdracht: in het kader van de uitvoering van het project Thuisblijvers is het noodzakelijk dat wij relevante gegevens en beeld en tekst opslaan.

Gerechtvaardigd belang: het project Thuisblijvers heeft een essentieel belang bij om onderdelen zoals in bovengenoemde term “Toestemming” aan het brede publiek te tonen.

Uw gegevens worden opgeslagen met als doel: De volledige uitvoering en promotie van het project Thuisblijvers.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld in welke vorm dan ook.

Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in een excel bestand, een email applicatie, de applicatie “easy release” en als excel bestand. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username. De website www.thuisblijvers.com slaat alle gegevens op die u achterlaat op het contact formulier. De website www.thuisblijvers.com is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mobiele apparaten zoals telefoon en tablet synchroniseren met deze gegevens. Ook deze zijn beschermd met een inlogcode.
Na volledige afloop van het project Thuisblijvers worden niet meer relevant opgeslagen gegevens verwijderd. Content geplaatst op de website www.thuisblijvers.com en gedeelde content zullen blijven bestaan tot dat anders wordt beslist.

Aansprakelijkheid
Thuisblijvers, noch Stichting Hollandse Luchten, Rick Akkerman Fotografie en meewerkende partijen, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder uitdrukkelijke toestemming.

Portretrecht
Tijdens het project Thuisblijvers zullen foto/video -beelden gemaakt worden waarbij u als deelnemende kandidaat herkenbaar dan wel onherkenbaar op vastgelegd bent. Doormidden van deelname geeft u automatisch toestemming deze beelden op te slaan, te gebruiken, te verspreiden, openbaar te maken, te produceren en te reproduceren. Portretten die in de reizende bus middels mobiele fotostudio worden gemaakt zullen en kunnen alleen gebruikt worden door een vooraf volledig ingevulde en ondergetekende portretrechtformulier. Deze zal u op locatie tijdens het project Thuisblijvers aangeboden worden via de applicatie “Easy Release”.

Inzage
U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die wij van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG-wet vallen. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk te worden ingediend. U krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Menu