Ursem & Rustenburg

Ursem is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, in grotendeels gemeente Koggenland, deels gemeente Alkmaar. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1978. Het grootste deel van de gemeente, inclusief de dorpskern, is daarna naar de gemeente Wester-Koggenland overgegaan (en in 2007 overgegaan naar de gemeente Koggenland). Een klein deel van de gemeente is in 1979 naar de gemeente Schermer gegaan, dat vervolgens in 2015 is overgegaan naar de gemeente Alkmaar. Het betreft het buitengebied ten W en ZW van de dorpskern. Het dorp(sgebied) heeft om die delen van elkaar te kunnen onderscheiden – en omdat één postcode ook altijd maar in één gemeente mag liggen – daarom ook 2 postcodes: 1645 (dorp gem. Koggenland) en 1646 (buitengebied gem. Alkmaar voorheen gem. Schermer).

Uitspraak
Urseem.

Rustenburg
Rustenburg is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, in grotendeels gemeente Koggenland, deels gemeente Alkmaar.

– Het dorp Rustenburg heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt de dorpskern daarom sindsdien ‘in’ Ursem. T/m 1978 gemeente Ursem. In 1979 over naar gemeente Wester-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Koggenland. Het buitengebied aan de Noord-Schermerdijk (waaronder de beroemde 3 strijkmolens) ligt voor de postadressen ‘in’ Oterleek, gemeente Alkmaar. Dit buitengebied: t/m 31-7-1970 gemeente Oterleek, per 1-8-1970 over naar gemeente Schermer, in 2015 over naar gemeente Alkmaar.

Oudere vermeldingen
1573 Ruistenburg, 1575 / 1608 Rustenburch.

Naamsverklaring
Schijnt de naam van een herberg te zijn geweest, op de plaats waar Ringvaart en Schermer Ringvaart op elkaar uitkwamen en gelegen tussen de bruggen er over.(1)

Ligging
Rustenburg ligt NW van Ursem, rond de Rustenburgerdijk.

Bron; plaatsengids.nl

1
Aantal inwoners
Menu