Markenbinnen

Markenbinnen is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Zaanstreek, gemeente Alkmaar. Oorspronkelijk viel het dorp onder de gemeente Uitgeest. In 1993 is het dorp middels grenscorrectie naar de gemeente Graft-De Rijp overgegaan. In 2015 is die gemeente en daarmee ook dit dorp opgegaan in de gemeente Alkmaar (waarmee dit het enige dorp van de gemeente Alkmaar is dat in de Zaanstreek ligt).

Spelling
De formele spelling van deze plaatsnaam (d.w.z. voor het postcodeboek en voor de gemeentelijke basisregistratie BAG) is door de gemeente en/of PTT – bewust of onbewust – in 1978 (bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem) vastgesteld als Markenbinnen. Vanouds was de spelling van deze plaatsnaam echter in twee woorden, met koppelteken. Wij vermoeden daarom dat de spelling in één woord er bij het ontstaan van het postcode’boek’ in 1978 is ‘ingeslopen’, daarmee de facto is geformaliseerd, en later nooit is hersteld. Soortgelijke situaties doen zich overigens voor bij de buurdorpen Oost-Knollendam en West-Knollendam. In tegenstelling tot bij die dorpen is hier de spelling in één woord inmiddels wel gangbaar geworden, vandaar dat wij die op deze pagina ook hanteren.

Oudere vermeldingen
1395-1396 Marken, 1665 Marken, 1698 Marcken, 1769 Marken binnen, 1840 Marken-Binnen.

Naamsverklaring
Meervoud van mark ‘grens, grensland, afgebakend gebied, onverdeelde gemeenschappelijke gronden’. Vóór de bedijking van het Starnmeer was het een eilandje, met de toevoeging binnen ‘binnenslands’ ter onderscheiding van het eiland Marken, dat ook wel Marken-buiten heette.

Ligging
Het dorp Markenbinnen ligt N van het dorp Westknollendam, NW van de dorpen Oostknollendam en Wormer, NNW van het dorp Wormerveer, NNO van de dorpen Krommenie en Assendelft, O en ZO van het tweelingmeer Alkmaardermeer-Uitgeestermeer, O van het dorp Uitgeest, ZO van het dorp Akersloot, ZZO van het dorp De Woude, ZZW van het dorp West-Graftdijk en ZW van de dorpen Oost-Graftdijk, Graft en De Rijp.

Bron; plaatsengids.nl

1
Aantal inwoners
Menu